клиенти и партньори

Наши клиенти и възложители

Администрация на Президента на Р България
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Минстерство на извънредните ситуации
Макдоналдс – България ЕООД
ДП „Ръководство на въздушното движение“
ТП „Софийски пощенски съобщения“
БТК АД
Мобилтел ЕАД
Столична община район „Красно село“
Столична община район „Витоша“
Столична община район „Искър“
Столична община район „Студентски“
Столична община район „Люлин“
Община Враца
Софийска вода АД
Търговска банка Д АД
Ейч Ви БИ Банк Биохим АД
Българска Пощенска Банка АД
Агенция „Митници“- Регионална митническа дирекция- София
Държавна агенция по метрология и технически надзор
Първа многопрофилна болница за активно лечение- София ЕАД
Правителствена болница – „Лозенец“
Медицински институт – МВР
Изола – Петров ЕООД
СИС Индъстрис ООД
Миролио България АД
и много други.

Партньори

Адванс Тех ЕООД
Ал Макс ЕООД
Алфа Лайт ООД
Атко 1 ЕООД
Баущоф и Метал ООД
БГ – Бетон ЕООД
Будмакс ЕООД
Булгарком ООД
Ведиком – С ООД
Велукс България ЕООД
Вюрт – България ЕООД
Вюрт България ЕООД
Гала Колеционе ЕООД
Гранитекс – ИВ ЕООД
ДЕКОТЕКС 99 ООД
Екотой-Сервиз ООД
Елит Студио ЕООД
ЕЛТРАНС 1 ООД
Еуро Дорс ООД
И + И 91 ООД
Ивел Ив ООД – Ceresit
Изола Петров ЕООД
Интеза ООД
Интергруп Кърджали ЕООД
Кива 2000 ООД
Коматек – КМТ ООД
Кофражи България ЕООД
Кристиан Нейко-90 ЕООД
Лакпром АД
Лесоцентър ООД
Мар Маг ЕООД
Миланов и син ООД
Реликс Вибро АД
Сан Инсидро БГ ЕООД
СБЛ ООД
Сдружение Топливо
Симеон 73 ООД
Сомет – ЛЛ ООД
Стилмет АД
Строителни системи НИТЕРА ООД
Ташев Галвинг ООД
Теразид ЕООД
Технос ООД
ТИЛКОМ ООД
Топ груп ООД
Фибран България АД
Хенкел България ЕООД
Храмар ЕООД
Юроком 2000

и много други.