за компанията

Фирма Мегатурс 1 ЕООД е основана през 1998 г. с основен предмет на дейност проектиране, строителство, реконструкции на съществуващи сгради, довършителни работи и изпълнение на всякакъв тип инсталации (ВиК, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроинсталации, структурно-кабелни системи, СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване, ОВК и комуникационни трасета).

Фирмата успешно и в законоустановените срокове организира и изпълнява всички дейности по съгласуването и узаконяването на инвестиционни проекти в строителството с държавните ведомства, общински служби и комунални дружества.

Мегатурс 1 ЕООД предлага услуги по оценка на инвестиционни проекти в строителството и извършване на инвеститорски контрол.

Компанията изпълнява обществени поръчки за строителство, възложени по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Успешно взаимодействаме с частни инвеститори от страната и чужбина, като реализираме техни инвестиционни проекти.

Във фирмата работят над 60 висококвалифицирани служители.

Разполагаме с персонал от специализирани бригади за ново строителство, ремонтни и довършителни работи, ВиК, ОВК и ел. инсталации. Ползваме най-съвременна техника и разполагаме със собствен транспорт за реализирането на цялостния строителен процес на територията на цялата страна.

Мегатурс 1 ЕООД е член на Камарата на строителите в България

Удостоверение № I – TV 020391 – ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ;

Удостоверение № I – TV 011312 – ПЪРВА ГРУПА – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; СТРОЕЖИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 4, БУКВА „Е“ И Т.5, БУКВА „Е“;

Удостоверение № II – TV 006001 – ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ;

Удостоверение № III – TV 006882 – ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ;

Удостоверение № IV – TV 009654 – ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ;

Удостоверение № V – TV 014170 – ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“