проектиране

Мегатурс 1 ЕООД предлага услуги на всички етапи от строителния процес – от инвестиционното проектиране до изграждането и въвеждането в експлоатация на сградите.

Част от нашите изпълнени инвестиционни проекти