строителство

Използвайки високо ниво на технически и административен опит и стриктна организация с делегирана отговорност, ние се стремим да изградим здрави първокласни сгради и да постигнем оптимална цена на собственост в сътрудничество с нашите клиенти.

Проектиране и изпълнение на жилищни, промишлени и административни сгради
Съгласуване и узаконяване на инвестиционни проекти в строителството
Извършване на инвеститорски контрол на собствени и външни проекти