25 ОУ – гр. София

Неотложни конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: 25 ОУ „Д-р Петър Берон“