ЦДГ 99 – гр. София

Изграждане на модул за четири групи – разширение на ЦДГ 99, гр. София