Тракийски Университет

Извършване на строително – ремонтни дейности в обект: Студентско общежитие, Студентско градче – Малка Верея, Тракийски Университет, гр. Стара Загора