ПГХ Чирен

Основно обновяване на канализационната система на ПГХ Чирен