Музей на социалистическото изкуство

Ремонт и преустройство на съществуващи сгради, вертикална планировка и изграждане на ограда в имот на Министерство на културата, гр. София