Зоологическа градина – гр. София

Основен ремонт на съществуваща настилка на паркинга пред източния вход за посетители на Зоологическата градина, гр. София