Жилищна сграда, кв. Дружба

Обновяване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност“