Детски площадки – р-н Студентски

Основен ремонт и реконструкция на четири броя площадки на територията на район Студентски