Апартаментен хотел „Вико“, гр. София

Апартаментен хотел „Вико“, гр. София – цялостно изграждане
www.vikohotel.com